ANBI-status

ANBI-status

De stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek heeft per 03-01-2020 een ANBI-status.
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Wanneer een instelling een ANBI-status heeft, is dat aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Download hier het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen.