Jaarverslag 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023

We hebben afgelopen jaren diverse donaties ontvangen waarmee we meerdere activiteiten hebben georganiseerd en waarbij ook dorpsbewoners welkom waren. Zo hebben we een gezellige burendag georganiseerd, een jeu de boules toernooi en een dorpsbingo. Daarnaast hebben we met de donaties veel mooie voorzieningen gerealiseerd of aangeschaft, zoals een tweede duofiets, een biljarttafel en een rolstoelauto. De voorzieningen worden binnen het zorgcentrum gebruikt, maar er zijn ook voorzieningen waar de dorpsbewoners gebruik van kunnen maken. In ons Jaarverslag 2022-2023 kunt u lezen wat we allemaal gedaan hebben dankzij deze gulle donaties!

Beleef- en beweegtuin
Het grootste project waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest is de ontwikkeling van de beleef- en beweegtuin rondom de gebouwen van De Beek en De Zwarte Racker. In 2019 heeft de Stichting Vrienden van Dag- en zorgcentrum De Beek een subsidieaanvraag ingediend voor De Beek, voor Project “Dorp in beweging”, uitgevoerd door LEADER Zuid Oost Drenthe.

In april 2023 zijn de laatste werkzaamheden aan de tuin verricht en is de beleef- en beweegtuin (zo goed als) klaar. Het volgende is gerealiseerd: een jeu de boulesbaan, prieeltje, kippenhok, perken met mooie bloemen en planten, moestuintjes, wandelpad, (fruit) bomen, beweegtoestellen speciaal voor ouderen, insectenhotel, nestkasten en er staan bankjes. De bewoners maken met veel plezier gebruik van de tuin. Ze wandelen graag over het mooie wandelpad, genieten van de gezellige zitjes op de twee terrassen en beleven veel plezier aan de beweegtoestellen. Er is een hok met kippen geplaatst die verzorgd worden door een vrijwilliger. Bij mooi weer wordt er regelmatig een partijtje jeu de boules gespeeld. In de tuin zijn bankjes geplaatst waarop men kan uitrusten en genieten van het prachtige uitzicht. De moestuintjes worden gebruikt en er is een prieel geplaatst waar men fijn onder kan zitten. De tuin is verder ingericht met bomen, planten en bloemen. De binnentuin is opgeknapt met plantenbakken en een mooi tweede terras. Er is een container geplaatst die als schuur dient voor het parkeren van de twee duofietsen.

De tuin is openbaar toegankelijk voor dorpsbewoners en een mooie ontmoetingsplek voor jong en oud. De tuin is prachtig geworden, maar heeft veel onderhoud nodig. Hiervoor zijn we voortdurend actief op zoek geweest naar nieuwe vrijwilligers. Inmiddels is er een vaste groep tuinvrijwilligers die wekelijks de tuin onderhoudt. Zij hebben regelmatig samen overleg over de werkzaamheden en maken een overzicht van de noodzakelijke tuinklussen en voeren ze uit.

Via de volgende link is meer informatie te lezen over het laatste nieuws m.b.t. dit LEADER project Dorp in Beweging: https://www.gezondeleefomgeving.nl/praktijk/drentse-dorpen-in-beweging

In ons Beleidsplan 2023-2025 kunt u lezen welke activiteiten en voorzieningen wij graag de komende jaren zouden willen realiseren. U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie.

Archief

Hier kunt u ons jaarverslag 2019-2021 lezen.