Wordt donateur!

Wordt donateur!

Alle donaties, groot of klein, zijn zeer welkom! Met een jaarlijkse bijdrage kunt u ons zelfs structureel steunen. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening: Rabobank NL16 RABO 0332 4576 64 t.n.v. Stichting Vrienden dag- en zorgcentrum de Beek. Hierbij kunt u ook aangeven aan welke voorziening, activiteit of project u een bijdrage wilt leveren.

Wilt u meer weten over onze plannen ten aanzien van activiteiten, projecten en aan te schaffen voorzieningen? Of wilt u meer weten over de manier waarop u kunt bijdragen? Bekijk hier ons Beleidsplan 2023-2025 of neem contact op met Ria Voppen op tel: 06-28783718. U kunt ook een email sturen naar riavoppen@dagcentrumdebeek.nl.

Bij grotere donaties kunt u altijd met het bestuur overleggen over de besteding van het geld. Wij hebben ook een ANBI-status. Dit betekent dat u uw gift in mindering kunt brengen op de inkomstenbelasting onder giften.

Wilt u ons steunen met uw bedrijf of organisatie in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Omdat u het belangrijk vindt een positieve bijdrage te leveren aan ouderen welzijn? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

We hebben al mooie voorzieningen aangeschaft dankzij donaties!

Sinds 2022 hebben we een BeleefTV!: Een BeleefTV is een apparaat op een tafel dat interactieve spellen biedt. Zo worden zowel de fijne motoriek als het mentale vlak bij ouderen gestimuleerd. Denk bijvoorbeeld aan een ‘jukebox’ met muziek, beelden uit de jeugd van bewoners of aan een spreekwoordenspel. De BeleefTV zorgt voor samenspel, gezelligheid en verbondenheid. Het prikkelt, verbindt en levert een positieve bijdrage aan het welzijn van ouderen.

Biljarttafel: Dankzij een actie van Rabobank Club Support hebben wij een biljarttafel kunnen aanschaffen voor in de huiskamer van de Beek. Een aantal vrijwilligers hebben de spelregels aan de cliënten van de Beek uitgelegd, zodat ze samen gezellig een potje kunnen biljarten. Ook dorpsbewoners zijn welkom en mogen ’s avonds en in het weekend gebruik maken van het biljart.

Rolstoelauto: We hebben in oktober 2023 een rolstoelauto aangeschaft. De rolstoelauto mag ook door de mantelzorgers van de Zwarte Racker en Dagcentrum De Beek gebruikt worden.