Home

Home

Stichting Vrienden van Dag- en Zorgcentrum De Beek

Onder de Stichting Vrienden van Dag- en Zorgcentrum De Beek vallen Dagcentrum De Beek én Woonzorgcentrum De Zwarte Racker. Dagcentrum De Beek is een mooie plek midden in het Drentse dorp Nieuw-Schoonebeek. Hier bieden we dagopvang aan mensen uit het dorp en uit de regio. Naast het dagcentrum ligt De Zwarte Racker, een kleinschalig woonzorgcentrum met 16 huurappartementen. Hier bieden wij 24-uurs verzorgd wonen aan ouderen die door fysieke en psychische beperkingen niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Ons doel en missie

De Stichting Vrienden van Dag- en Zorgcentrum De Beek heeft als doel (uit onze Akte van oprichting): Het verlenen van geldelijke en/of materiële steun, het geven van advies, alsmede het bieden van extra activiteiten aan dag- en zorgcentrum De Beek.

Als Stichting proberen we ons doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen in ieder opzicht van de doelstellingen van Dagcentrum De Beek, het geven van financiële en algemene adviezen, het uitbrengen van publicaties, het (doen) organiseren van activiteiten die bevorderlijk zijn ter bereiking van het doel, het verkrijgen van financiële bijdragen onder andere in de vorm van subsidies, respectievelijk het werven van donateurs, natuurlijk dan wel rechtspersonen, en verder al hetgeen met één en ander verband houdt.

Onze missie is om ouderen, die door een lichamelijke of psychische beperking gehinderd worden in de dagelijkse activiteiten, een waardevolle aanvulling te geven aan hun dagelijks leven. Met de gelden die aan de Stichting Vrienden van Dag- en Zorgcentrum De Beek gedoneerd worden is het mogelijk om een aantal belangrijke voorzieningen, projecten of activiteiten aan te schaffen of te organiseren, die niet uit het gewone budget betaald kunnen worden. Deze voorzieningen zouden bijdragen aan een nóg prettiger verblijf in het dag- en zorgcentrum. Daarnaast wil de stichting ook de dorpsbewoners van Nieuw-Schoonebeek bij het Dag- en Zorgcentrum De Beek betrekken. Zo stellen wij de aangeschafte voorzieningen, projecten of activiteiten ook beschikbaar voor de bewoners van het dorp.

Op die manier proberen wij als stichting een welkome aanvulling te zijn voor de cliënten van het dag- en zorgcentrum én de bewoners in het dorp. In het dorp Nieuw-Schoonebeek gebeurt namelijk bijna niets meer. De laatste 15 jaar zijn vele voorzieningen, zoals winkels, het postkantoor en de laatste pinautomaat verdwenen. In het dorp wonen veel ouderen die eenzaam zijn en beperkte financiële mogelijkheden hebben. Hierdoor is het voor deze bewoners moeilijk om hun leven te veraangenamen. Met onze stichting willen we contact en verbinding met het dorp bewerkstelligen.