Stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek

Stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek

Dagcentrum de Beek is een mooi nieuw centrum waar we dagopvang bieden aan mensen uit de regio. We zorgen voor een veilige, gezellige omgeving, waar men zich welkom voelt, zorg krijgt en andere ouderen ontmoet. Onze wens is om de cliënt zo lang mogelijk zelf de regie over zijn eigen leven te laten behouden. Dat doen we door de cliënt alle aandacht en zorg te geven die nodig is om het verblijf in het dagcentrum zo prettig mogelijk te laten zijn. We bieden een zinvolle dagbesteding met veel verschillende activiteiten, een gezonde maaltijd, ontmoetingen met buurtbewoners en vooral veel plezier!

Doel stichting

De stichting heeft ten doel:  
a) Het verlenen van geldelijke en/of materiële steun, het geven van advies, alsmede het bieden van extra activiteiten aan Dagcentrum De Beek en/of haar rechtsopvolgers.
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Klik hier om het beleidsplan 2019/2020 van Stichting Vrienden van Dag- en Zorgcentrum de Beek te lezen.

Reacties zijn gesloten.